Tin tức

CHỨNG CHỈ OEKO TEX

CHỨNG CHỈ OEKO TEX

Chứng chỉ OeKo Tex Oeko Tex Standard 1000 được thành lập bởi các viện kiểm nghiệm danh tiếng trên thế giới, với tên Oeko Tex International – Hiệp hội kiểm …

OEKO-TEX

OEKO-TEX

What is STANDARD 100 by OEKO-TEX®? STANDARD 100 is a globally standardized, independent testing and certification system for raw, semi-finished and finished …