Nhãn hiệu DERCO

Đây là sản phẩm được tạo ra cho công đoạn may trang trí trên giày da. Với cấu trúc sợi dẹt và sự đa dạng màu sắc nó sẽ tạo được đường nét trang trí nổi bật của sản phẩm giày da, giày vải.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.